Akupunktör Lars Åström

Akupunktur & Örtmedicin

Jag har en praktik i Sundsvall sedan 1990. Där ger jag behandlingar med Akupunktur och Örtmedicin enligt Traditionell Kinesisk Medicin,TKM, som är förebyggande, behandlande och rehabiliterande.

Nyhet:
Jag har praktik nu återigen i Östersund från januari 2019!Jag håller regelbundet kurser och föreläser om KranioSakral Terapi, Kinesisk Medicin, Öronakupunktur, NADA-öronakupunktur, Akupressur - Lyssnande Händer®, Qi Gong och Tai Chi Chuan.

Tai Chi och Medicinsk Qi Gong ger en fantastisk möjlighet till bättre balans, ökad rörlighet och en förbättrad samstämmighet i kropp och sinne och en god hälsa.

Etik

Traditionell Kinesisk Medicin

Traditionell Kinesisk Medicins historia kan spåras till ung. 4-5000 år bakåt i tiden och är ett eget medicinskt system, som skiljer sig i grunden från vår skolmedicinska tradition.

En Holistisk Medicin:
Man behandlar personen och inte bara en sjukdom. Man beaktar den fysiska, känslomässiga, sociala och även den andliga aspekten av människan.

Roten:
Man söker alltid finna grundorsaken till problemen, alltså att inte endast behandla symptom.

Självhjälp:
Att hjälpa patienten att hjälpa sig själv och vara aktiv i läkeprocessen. Qi Gong är här en viktig metod men även förändringar av livsstil, diet m m.

Att förebygga:
Att söka finna och rätta till obalanser i tid innan de utvecklas till sjukdomar och stärka vårt immunförsvar m m.

I TKM har man också helt egna behandlingsmetoder som Akupunktur, Akupressur, Tuina, Kinesisk Örtmedicin och Qi Gong.

Traditionell Kinesisk Medicin har en mycket omfattande teoretisk grund.Där beskrivs varför och hur sjukdomar uppstår och de förändringar de orsakar i människan och hur man förebygger och botar.